Närbild på brandgasventilationslucka.

Brandventilation

Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.